Kruisweg brochures

De hier genoemde brochures zijn door mij in de loop der jaren verzameld. Mocht u andere titels hebben die u ter beschikking wilt stellen, dan houden we ons aanbevolen.


Adeleyd – Ook nu gaat uw kruisweg verder

Boekje met staties van keramiek van Hildegarde.
De kruisweg hangt in de kerk te Beek.

Alfonsus, H., Maria – Korte Kruisweg
Uitgegeven in 1939 door de Belletable vereniging van goede lectuur.
Streng katholiek dun boekje zonder illustraties.

Brandsma, Titus – Een kruisweg voor Dokkum
Dun boekje met overdenkingen bij de kruiswegstaties (Jacq Maris) te Dokkum.

Brouwers, Harrie – Op leven en dood
Dun boekje met veertien kruiswegstaties bij de lino’s van Wiel Meertens.

Buul, Anne van - ... en de boom bloeit
Boekje (2011) met alternatieve kruisweg bij teksten van Janneke Nijboer. 

Claudel,  Paul – Kruisweg in de Mariakerk te Apeldoorn
Dun boekje (1991) met meditaties van Paul Claudel bij de schilderijen van
Wijnandt Geraedts in de Mariakerk te Apeldoorn.

Claudel,  Paul – Kruisweg
Overdenkingen bij een glaskunst kruisweg van Nele Geldhof.

Dievedal, Herman – Kruisgang van onzen Heer
Dun boekje met teksten bij houtsneden van Cuno van den Steene.

Eyck, Charles – Kruisweg met Joannes Paulus II
Dun boekje met veertien staties en teksten door Joannes Paulus II.
Schilderijen van Charles Eyck hangen in de kerk van de H. Franciscus van Assisi te Heerlen. 

Faykod, Maria de - Lourdes Kruisweg
Boekje (2008) met beelden (marmer) en overdenkingen bij de kruisweg in
Lourdes ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan.

Flohr, Huub – Kruisweg van de handen
Boekje (2002) met een handen kruisweg en overdenkingen van de schrijver.
De kruisweg hangt in de kapel van Vronesteyn.

Geniets, Abt Ulriek - Willen de christenen opstaan?
Boekje (2003) met overdenkingen bij de kruisweg. Geen illustraties. 

Gielliet, Omer - Kruisweg
Boekje met meditatieve teksten en foto’s van houtsnijwerk van de kruisweg door de schrijver.
Zijn te vinden in RK kerk H. Barbara te Breskens.

Goosen, Louis – De kruisweg, kijkend en biddend overwogen
Boekje (2001) met meditaties bij de kruiswegstaties en het glas in loodraam (1937)
van Joep Nicolas met de opstanding van Jezus in de Heilige Lambertus kerk te Wouw.

Guetens, Ida – Een lijden, een weg
Boekje (2004) met teksten bij de kruisweg door Inka Klinckhard in de OLV ten Hemel
opgenomen, te Schilde.

Hartog, Luuk den – Kruisweg een weg van leven gaan
Boekje  van de werkgroep liturgie van Heeswijk bij de kruisweg van Eugen Keller
in de Sint Clemenskerk te Nes (Ameland).


Joaquin, P. Alliende-Luco – Via Crucis. Weg. Dood. Verrijzenis

Dun boekje met 15 staties en liturgie. Uitgave Kerk in Nood 2004.
Illustraties door Bradi Barth.

Kolkman, J.A. - Kruisweg voor kinderen
Dun boekje met de kruisweg voor kinderen. Uitgave stichting kinderwerk Samuel te Oisterwijk. 

Küppers, Gerard – Ecce Homo … Zie de Mens
Dun boekje (1987?) met 14 staties en epiloog. Uitgave Bisdom ’s Hertogenbosch.
Schilderijen van Hans Meijer en eigendom van de Kanunniken van Lateranen.

Lohman, Jeanette – Van Jeruzalem naar Calverie
Dun boekje (2001) met meditaties bij schilderijen opgedragen door bestuur van de parochie  te Maurik.

Manser, Anslem, Pater  - De Heilige Kruisweg
Boekje (1925) met liturgie en overdenkingen bij schilderijen van Fra Angelico e.a.

Nus, Johanneke van, e.a.  – De kruiswegstatie
Boekje (2003) met de kruiswegstaties getekend door Johanneke van Nus die een verstandelijke beperking heeft. De afbeeldingen hangen in de Oud-katholieke kerk in Schiedam.

Overkamp, Jeanne – Dank u, lieve Jezus
Boekje (1993) met kruisweg voor kinderen met tekeningen van de schrijver.

Patriarch van Constantinopel – De kruisweg
Boekje (1994) met overwegingen en gebeden door de Patriarch voor de (alternatieve) kruisweg bij het Colosseum samen met Paus Johannes Paulus II.

Penning de Vries – De Kruisweg van onze Heer Jezus Christus
Dun boekje met mooie lino’s (van de schrijver) en overdenkingen bij de kruisweg.

Rooy, Jac. de S.J. – Kruisweg
Dun boekje met overdenkingen over de kruisweg. De afbeeldingen zijn van G.L. Mathot en hangen in de kapel van De Krabbebossen te Rijsbergen.

Scheve, Pastoor H – St. Clemens Steenwijk
Dun boekje (2005) met de kruiswegstaties van Otto de Boer in de St. Clemens kerk te Steenwijk.

Schretlen, Ignace – Weg van de Passie
Dun boekje (2014) ter gelegenheid van de tentoonstelling in het Museum voor religieuze Kunst in Uden

Schulte Staade, Richard – De weg van alle zaad
Dun boekje (1987) met overwegingen door Richard Schulte Staade, pastoor aan de baseliek van Kevelaer, bij mooie beelden van Hans Dinnedahl.

Seuntjens, Jozef – Kom tot mij
Dun boekje (1990) over de kruisweg in keramiek van Paul de Bruyne in de Pauluskerk te Nijlen (België).

Setterlind, Bo – Zie de mens
Boekje (1974) met overwegingen en gebeden bij de kruisweg.

Walter, H.C.S.M – De Kruisweg
Dun boekje (2000) met overwegingen bij de kruiswegstaties. Geen illustraties.

Waterreus, Tom – 15 Kruiswegstaties
Dun boekje (2009) met tekst van Adriaan Velsink en Margo Jonker bij de staties van Tom Waterreus in de vorm van handen.

Zonder Naam – Kruisweg van Gods volmaakten
Dun boekje (1953) uitgegeven door Juvenaat H.Hart te Bergen op Zoom ten bate van de priesteropleiding, met meditaties bij de kruisweg.

Zonder Naam – Kruisweg ter eere van de heilige Wonden van O.H. Jezus Christus
Dun boekje (1934) met RK liturgie bij veertien gekleurde staties.

Zonder Naam – Het is volbracht. Kruisweg van onze Heer Jezus Christus
Dun boekje (1998) met 14 mooie staties en Pasen. Oorspronkelijke uitgave Via Sacra (Bisdom Santos in Brazilië). Afbeeldingen door H. Hess ter gelegenheid van 40 jarig priesterfeest van pater Bernhard van Kessel.

Zonder Naam – Overwinning van het goede – Kruisweg uit Nicaragua
Dun boekje (1980) met 15 sociale illustraties van de kuisweg. Uitgegeven door persdienst bisdom Brede

Zonder Naam – Kruisweg voor de veertigdagentijd
Dun boekje zonder illustraties door de Werkgroep voor liturgie te Heeswijk.

Zonder Naam - In Jezus' voetspoor
Dun boekje (1948) met 6 kruiswegoefeningen.

Zonder Naam – Kruisweg, levensweg

Boekje (1990) van de werkgroep voor Liturgie Heeswijk. Met 15 overdenkingen bij de kruisweg van de Norbertijnenabdij in Hamborn-Duisburg.

Zonder Naam – Chemin de Croix
Dun boekje ( 1934 - Franstalig) met overwegingen bij de kruiswegstaties.

Zonder Naam – Het lijden van onze Heer Jezus Christus
Dun boekje (1976) met zwart wit afbeeldingen van de kruisweg van de Benedictinessen van de priorij Regina Pacis te Valkenburg.

Zonder naam – Kruisweg
Dun boekje met meditaties bij de kruisweg voor de gelovigen van de OLV Onbevlekt ontvangen te Rijckholt. Geen afbeeldingen.

Zonder Naam – In zijn voetspoor
Dun boekje ( 1976) met pentekeningen en overwegingen bij de kruisweg.

Zonder Naam – De Kruisweg
Dun boekje met de kruisweg in de Parochie St. Jan – Maria. Geen afbeeldingen.

Zonder Naam – De Kruisweg
Dun boekje  met tekeningen en overwegingen bij de kruisweg.

Zonder Naam – De kruisweg van Batavia
Dun boekje (2009) van Werkgroep liturgie van Berne over leven van Peerke Donders.

Zonder Naam – De kruisweg van de Basiliek van de H.H. Agatha & Barbara
Dun boekje (2000) van de kruisweg in de Basiliek te Oudenbosch.

Zonder Naam – De kruisweg van onze Heer Jezus Christus
Dun boekje van de kruisweg van Philip de Witte in de Sint-Amanduskerk te Meulebeke.