Kruisweg

Een kruisweg is een serie van veertien staties, die de lijdensweg van Jezus Christus in beeld brengen.
De kruisweg biedt de mogelijkheid om stil te staan bij wat Jezus heeft meegemaakt in de laatste uren van zijn leven op aarde.
Dit kun je doen door de kruisweg bij langs te gaan, waarbij je je bezint op wat deze lijdensweg van Jezus Christus voor jou betekent.

Persoonlijke motivatie

Enige tijd geleden ben ik in aanraking gekomen met de kruisweg. Mijn interesse is gegroeid, deels vanwege de kunstzinnige schoonheid, maar meer nog vanwege de spirituele betekenis van een kruisweg.

Mijn belangstelling voor de kruisweg wil ik graag delen met anderen, ter inspiratie en bemoediging. Het is mijn wens dat door middel van deze kunstvorm u geïnspireerd en aangeraakt mag worden door de diepe betekenis van het lijden en de opstanding van Jezus Christus.

Reina Folkerts