Vijftiende statie

Een kruisweg bestaat uit veertien staties, waarbij de graflegging van Jezus Christus traditioneel de veertiende en laatste statie was. Rond 1960 werd het toegestaan aan de kruisweg een vijftiende statie toe te voegen. Deze vijftiende statie verbeeldt de verrijzenis van Jezus Christus en wordt ook wel de Paasstatie genoemd. Deze statie helpt de gelovigen niet alleen maar stil te blijven staan bij het lijden en de dood van Jezus Christus, maar ook de opstanding en het nieuwe leven te overdenken.