<< Terug naar 15e statie

Dit schilderij heb ik in grijstonen geschilderd, de duisternis van de nacht verdwijnt, en links boven zie je dat het licht wordt.
Volgens de beschrijving in Mattheus 28:2 was er een hevige aardbeving geweest. Gevolg daarvan de brokstukken die bij de grafopening liggen.

De vrouwen staan als aan de grond genageld. De specerijen die ze bij zich hadden, hebben ze van schrik naast zich neer gelegd.

En dan zien ze daar een engel, zijn aanzien als de bliksem en zijn kleding wit als sneeuw, die tot hen zegt: Zijt niet zo verbaasd!
Ge zoekt Jezus, de Nazarener die gekruisigd is? Hij is opgewekt, Hij is hier niet! (Mattheus 16:6)

Vanuit het graf schijnt een helder licht hen tegemoet…

Weest gegroet, gij Eersteling der dagen, Morgen der verrijzenis!